German-Belgian Desk – Nederlands

DHK is met 21 advocaten een middelgroot advocatenkantoor in de Euregio met vestigingen in Aken (D), Luik (B) en Sittard (NL). De German-Belgian Desk van ons kantoor geeft advies aan ondernemingen over hun juridische belangen bij buitenlandse handel in België en Duitsland.

België is met haar ongev. 11 miljoen inwoners de negende grootste handelspartner van Duitsland. Het handelsvolume tussen beide landen bedroeg in 2012 83 miljard €, waarbij de Duitse export naar België (44,6 miljard €) de import vanuit België (38,4 miljard €) overtrof. Beide landen zijn belangrijke afzetmarkten voor elkaar. Ondernemingen van beide landen hebben een sterke aanwezigheid op de Duitse en Belgische markt.

Tot onze dienstverlening behoort het advies bij de vormgeving van de marktaanwezigheid in het buitenland, ofwel door middel van internationale handels- en dienstverleningscontracten ofwel via concessiehouders of handelsvertegenwoordigers. Daarbij gaat het er niet enkel om de uitwisselingscontracten op te stellen met inachtneming van de geplogenheden van het internationaal handelsrecht maar ook de marktpositie te beschermen door middel van industriële eigendomsrechten, in het bijzonder door middel van merken en licenties op de respectievelijke buitenlandse markt. Dit is vooral van belang bij franchise en rechtstreekse marketing.

Een duurzame aanwezigheid op de respectievelijke buitenlandse markt kan ook gerealiseerd worden door middel van een niet-zelfstandig filiaal in de vorm van een bedrijfszetel van de onderneming of door middel van een zelfstandig filiaal via de oprichting of overname van een vennootschap op de respectievelijke doelmarkt, meestal onder de rechtsvorm van een BVBA of een naamloze vennootschap. Wij ondersteunen u hierbij als projectleider doordat we niet enkel de opmaak van contracten op ons nemen maar ook doordat we ondernemingen begeleiden bij de keuze van een gepaste standplaats, de aankoop of huur van immobiliën, de aanwerving van medewerkers, enz….

Ook op het gebied van verkoop op afstand via internet en internationale verzendhandel beschikken we over ruime ervaring. Bij het opstellen van algemene handelsvoorwaarden voor buitenlands handelsverkeer moeten de regels van het internationaal recht verplicht nageleefd worden.

Terwijl ons kantoor op het gebied van het Duitse recht een full-service-aanbieder is, beschikken we in België over een netwerk van excellente dienstverleners (notarissen, fiscaal adviseurs, accountants, sociale secretariaten, immobiliënmakelaars), met wie we al meer dan tien jaar succesvol samenwerken. Dit geldt ook voor de samenwerking met een selectief netwerk van Belgische advocaten want specialisatie in het Duits-Belgisch economisch recht betekent niet dat we zelf op elk mogelijk rechtsgebied werkzaam willen zijn. Op het vlak van het arbeids- en sociaal recht, het fiscaal recht, het huurrecht of het administratief en economisch strafrecht raadplegen wij, indien nodig en na overleg met de cliënt, Belgische specialisten. Zoals het echter hoort binnen een competent projectmanagement, staan we daarbij als coördinator en contactpersoon in voor de belangen van onze cliënten.

Omdat we zowel in Duitsland als België erkend zijn als advocaat, kunnen we de vertegenwoordiging van onze cliënten garanderen bij rechtsgeschillen in beide landen, en wel over het hele land voor alle rechtbanken in 1ste en in 2de aanleg. Onze cliënt heeft daarbij het voordeel beroep te doen op een kantoor dat niet enkel het Duitse en het Belgische burgerlijk procesrecht beheerst maar de omstandigheden ter plaatse uit eerste hand en uit eigen ervaring kent. Bovendien zijn we vertrouwd met het internationaal privaat- en burgerlijk procesrecht dat volgens het Europees recht de essentiële parameter is bij juridische kwesties van grensoverschrijdende aard.

De zoektocht naar de in aanmerking komende bevoegde rechtbank voor een rechtsgeding en naar het recht dat in het concrete geval van toepassing is, gebeurt daarbij onbevooroordeeld, want wie in beide landen procedures kan voeren, kan een procestactiek ontwikkelen die precies afgestemd is op de belangen van de cliënt. Rekening houdend met de uiteenlopende rechtspraak, regels voor bewijsvoering, kosten of duur van de procedure, kan het soms zelfs voordeliger zijn om een proces in het buitenland te voeren.

De German-Belgian Desk staat onder leiding van advocaat Guido Imfeld. Meester Imfeld is als vakadvocaat voor handels- en vennootschapsrecht en vakadvocaat voor industriële eigendom gespecialiseerd in het internationaal economisch recht, en meer specifiek het Duits-Belgische economisch en handelsrecht, een domein waarin hij sinds 1996 zeer intensief werkzaam is. Hij werkt voornamelijk vanuit onze locatie in Aken maar is sinds 2000 ook in België als advocaat erkend en is ter plaatse vertegenwoordigd met een eigen kantoor in Luik. Meester Imfeld woont in België en kent dus de Belgische markt, de bijzonderheden van het Belgische recht met betrekking tot internationale distributie en – last but not least – de Belgische mentaliteiten, in het meervoud, want Vlaanderen is niet hetzelfde als Wallonië en de Duitstalige gemeenschap heeft op haar beurt dan weer haar eigen bijzonderheden. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de advocaten van de German-Belgian Desk de drie landstalen van België, namelijk het Frans, Nederlands en Duits, beheersen alsook het Engels als de meest gekozen onderhandelingstaal tussen Duitse en Belgische contracterende partijen.

Wij staan u graag met raad en daad bij.

Verdere informatie over het Duits-Belgisch en internationaal recht vindt u terug in onze publicaties en standpunten.

Contact

Guido Imfeld
Guido ImfeldTelefon: +49 241 94621-170
(Sekretariat Frau Debey)
Telefax: +49 241 94621-111

DH&K Aachen: German-Belgian Desk
Sekretariat: Frau Joelle Debey
Fon: +49-241-94621-170
Fax: +49-241-94621-111
E-Mail: debey@dhk-law.com

DH&K Liège
Rechtsanwalt Guido Imfeld
Rue Louvrex 55-57
BE-4000 Lüttich
Fon: +32-4-220 03 03
Fax: +32-4-220 03 02
E-Mail: imfeld@dhk-law.com