Unsere Standorte
German-Belgian Desk

Ons kantoor is gespecialiseerd in het Duits-Belgische rechtsverkeer

Ons kantoor

Ons kantoor met filialen in Aken (Duitsland) en Luik (België) is gespecialiseerd in het Duits-Belgische rechtsverkeer. We behartigen de belangen van ondernemingen en particulieren in België en Duitsland.

Onze cliënten

Wij vertegenwoordigen onze cliënten op buitengerechtelijk en gerechtelijk vlak. We kunnen optreden voor alle Duitse Amts-, Land- en Oberlandesgerichten alsook voor de Belgische vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, rechtbanken van koophandel en hoven van beroep. Ook voor internationale arbitragecolleges zijn we regelmatig actief.

Internationale economisch en handelsrecht

Het internationale economisch en handelsrecht evenals het internationale burgerlijk procesrecht vormen de kern van onze activiteit. Een essentieel onderdeel van onze activiteit bestaat in de ondersteuning van onze cliënten bij hun aanwezigheid op de betreffende buitenlandse markt, ongeacht of dit via filialen, handelsvertegenwoordigers of concessiehouders gebeurt. Belangrijk is ook de vormgeving van contracten (met inbegrip van algemene handelsvoorwaarden) voor buitenlandse transacties, met bijzondere aandacht voor het VN-kooprecht.

Meester Guido Imfeld

Uw contactpersoon, Meester Imfeld, is een geboren Duitser en woont in België. Hij is zowel in Duitsland als in België als advocaat erkend. Naast het Engels beheerst hij de drie landstalen: het Frans, het Nederlands en uiteraard het Duits. Bij zijn activiteit komt zijn jarenlange ervaring op het gebied van de Duits-Belgische crossborder business, waarin hij sinds 1998 werkzaam is, hem goed van pas. De kennis van de landsgebonden mentaliteiten en handelsgebruiken uit eerste hand zijn onontbeerlijk voor een succesvolle behartiging van uw belangen.

KennstDuEinen.de - Die besten Dienstleister in Ihrer Nähe